top of page

Stervensbegeleiding

 

Ik ben arts, mindfulness therapeut en spiritueel zorgverlener, maar ik zie mezelf vooral als begeleider, ondersteunend & adviserend, in de laatste levensfase. Mindfulness therapie en spirituele zorg zijn de speerpunten van mijn begeleiding. In de rol van arts, ben ik iemand die de mens als geheel benadert: body, mind en spirit. Ik ben geen behandelend arts, maar Ik kan vanuit mijn medische achtergrond zowel reguliere als (evidence based, wetenschappelijk bewezen) complementaire medische adviezen geven tijdens de stervensbegeleiding. Als behandelend arts ben ik werkzaam bij Expertisecentrum Euthanasie (EE) en gespecialiseerd in euthanasiezorg in Nederland. Voor mensen met een euthanasiewens die niet bij hun eigen behandelaar terecht kunnen – met name als het gaat om complexere euthanasieverzoeken – is Expertisecentrum Euthanasie een vangnet.

 

Stervensbegeleiding
 
Ik begeleid jou en je naasten tijdens deze laatste fase. We doorleven samen dit proces. Jullie staan niet alleen. Daar waar nodig kan ik advies geven naar de huisarts toe om het stervensproces zonder lijden te laten verlopen. Aandacht voor de mens in zijn geheel, begrip en compassie zijn sleutelwoorden die weerspiegelen de zorg die nodig is. Daar waar het moeizaam gaat, vinden we samen een weg.
Met mijn medische achtergrond kan ik je zowel medisch als spiritueel bijstaan. Mijn aanpak is vooral gericht op body-mind-spirit.

Mindfulness en spirituele zorg

  • Mindfullness is effectief gebleken bij vermindering van pijn en onrust en gevoelens van depressie en angst. Specifieke oefeningen en sessies helpen bij het verwerken en transformeren van nog bestaande trauma’s, rouw, afscheid, negatieve gedachten. Met behulp van minddfulness krijg je het gevoel van vertrouwen in jezelf terug en leer je angst, pijn en onrust te controleren. Deze oefeningen bieden kracht, houvast en inzicht.

  • Spirituele zorg: gesprekken over zingeving, over sterven en het levenseinde. Wat te verwachten? ZIjn er nog wensen en verwachtingen? Vragen over zingeving, verlies en rouw in deze laatste fase. Spirituele zorg betekent ruimte bieden voor existentiele vragen, ondersteunend zijn, daar waar nodig een luisterend oor bieden, of een zachte hand. Spiriuele zorg is essentieel om bepaalde aspecten van leven en sterven een plaats te geven en zo helderheid te krijgen in de situatie waarin je je bevindt.

  • Het lichaam en de geest klaar maken voor de reis terug naar de andere zijde. Zorgen voor een zachte vredige overgang, een menswaardige overgang, zonder lijden en discomfort. Samen zijn, gesprekspartner zijn, spiritueel verzorger zijn.

  • Medisch advies en medische counseling over bestaande ziekte en behandeling en ziekteproces in terminale fase. Medisch advies in wat er gebeurt met het lichaam en wat er gebeurt met mentaal. Welke fysieke processen er aan het stervensproces ten grondslag liggen. Hoe hiermee om te gaan en wat therapeutisch mogelijk is op basis van complementaire evidence based geneeskunde.

  • Aandragen van alternatieve therapiën naast reguliere palliatieve zorg ter verlichting van pijn, misselijkheid, opgeblazen gevoel, benauwdheid, verwardheid, angst, depressie, depressieve gevoelens, wonden, discomfort, vochtophoping, etc op basis van complementaire evidence based geneeskunde.

  • Ik richt mij naar het best wetenschappelijk bewijs, gecombineerd met mijn klinische ervaring en rekening houdend met de wensen, verwachtingen en ervaringen van de patiënt. Ik zal uitgebreide toelichting geven van mijn behandeling en zal hierbij niet voorbij gaan aan de geindiceerde reguliere behandeling. De huisarts blijft de behandelend arts. MIjn behandeling dient als palliatieve zorg in de laatste levensfase, niet als curatie. 

Consult en begeleiding

 

1e ontmoeting: een gesprek met jou en met je naasten. We gaan in dit gesprek dieper in op welke moeilijkheden je ervaart in het stervensproces en waar ik kan helpen. We maken samen een plan. Ik zal uitleg geven over de waarde en kracht van mindfulness en meditatieve oefeningen, complementaire en spirituele zorg. 

 

Begeleiding: Ik ben er voor jou, ik ben er voor je naasten. We gaan samen op pad, je bent niet alleen. We gaan samen door dit proces van waardig sterven. Ik zal je zowel lichamelijk, psychisch als spiritueel bijstaan. ​Ik zal je intensief begeleiden tijdens de specifieke meditaties. 

Tarieven:

Uurtarief 120 euro (niet BTW plichtig), vergoed door zorgverzekeraar; ABG-code 84105770

 

 

Als vroedvrouw van de ziel

 

De ziel heeft hulp als hij geboren wordt in zijn/haar lichaam. Familie en dierbaren staan bij om hem/haar op te vangen. De ziel wordt ontvangen in een omgeving van onvoorwaardelijke liefde en genegenheid. Zo gaat dit ook als de ziel het lichaam verlaat: opgevangen door familie en naasten aan de andere kant in oneindige liefde en verbondenheid. 

 

Tijdens het stervensproces is er vaak veel verdriet, ongeloof, verlies in vertrouwen...Ik begeleid, coach, ondersteun, luister en geef advies, en ik help in de overgang. Dat het goed verloopt. Dat de ziel dit lichaam mag loslaten, en mag vertrouwen op de weg die klaar staat. 

 

 

Het hiernamaals


De dood is niet eindig. Na het sterven gaat onze ziel terug naar "huis". De dood is niet eindig, het is een nieuw begin. We kunnen het hiernamaals dan misschien niet met eigen ogen zien, maar er zijn genoeg verhalen en bewijzen dat wij deel uitmaken van een groter geheel. "Wij", daarmee bedoel ik, ons bewustzijn, onze ziel. Onze ziel kan niet sterven, onze ziel leeft verder, verenigt zich met andere zielen na zich los te hebben gemaakt van het lichaam. 

 

Ik heb in mijn eigen leven mogen ervaren hoe de ziel zich losmaakt en verder gaat en ik ben daar erg dankbaar voor. Deze ervaringen maken dat ik rustig kan zijn, in het moment, in het hier en nu. Ik ben niet bang voor de dood. Ik ben niet bang voor het sterven. Het sterven is een overgang: het lichaam laat los van de geest, de geest of ziel gaat terug naar de bron, de oorsprong van bestaan. Het sterven, deze overgang, is onlosmakelijk verbonden met je leven. 

 

Het hiernamaals, hoe ziet het eruit? Wat mogen we verwachten? Liefde, het is een zee van liefde, allesomvattende liefde, onvoorwaardelijke liefde, die op je afkomt, waar je naartoe gaat. Vaak zijn er overleden familieleden en dierbaren aan de andere kant, die je begeleiden. Het is "thuis", daar waar alle zielen rusten in pure harmonie en liefde voor elkaar en ook voor ons. Het hiernamaals is geen afgescheiden gebied. We kunnen er in het hedendaagse leven contact mee maken. Sommige mensen zijn hier wat beter in dan anderen, deze mensen worden van oudsher sjamanen genoemd. Het hiernamaals is een andere level van bewustzijn, ons "bovenbewustzijn"

 

Tijdens het stervensproces wordt het gordijn tussen hiernamaals en dit leven steeds ijler, transparanter. Soms kun je terwijl je nog leeft in je lichaam, contact maken met die andere dimensie, het hiernamaals. Dat zijn voor jou maar ook voor je familie en naasten die je bijstaan in dit leven, hele bijzondere momenten. Het geeft je het bewijs en de geruststelling dat het leven niet eindig is, dat je overgaat, dat je bijgestaan wordt, dat je omringd wordt door liefde en support.

bottom of page